Medische verklaring nodig? – Wiersma – Van der Hulst Huisartsen – Leiden
Haagweg 60 2321 AE Leiden Tel:071-5318311 Spoed toets een 1
Header afbeelding

Medische verklaring nodig?

Als huisarts mogen wij géén verklaringen geven voor bijvoorbeeld woningen, geannuleerde vakanties, scholen, werkgevers, uitkeringen, enzovoorts. Dit is in Nederland afgesproken om de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt goed te houden. Heeft u toch een medische verklaring nodig, dan moet de partij die dit aan u vraagt een onafhankelijke arts regelen of u mag zelf een onafhankelijke arts regelen die verstand heeft van uw vraag.

Bedrijfsartsen en uw advocaat mogen, alleen met  schriftelijke toestemming van u, de huisarts om informatie vragen. Daarbij is het van belang te weten, dat uw huisarts, uitsluitend met uw toestemming, alleen feitelijke informatie kan geven, zonder dat hij een waardeoordeel uitspreekt. Hij kan dus een opsomming geven van de klachten en ziektebeelden van de patiënt en eventueel het ziektebeloop. Hij mag hierbij niet aangeven wat de gevolgen op langere termijn zijn of wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastbaarheid of inzetbaarheid bij uw werk.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vertelt hier meer over en geeft adviezen hoe om te gaan met verzoeken om medische verklaringen.